Yükleniyor...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KENTSEL YENİLEME MERKEZİ

EKİBİMİZ

Belediyemiz ve Koordinasyon Merkezimizde sorularınıza cevap vermek ve sorunlarınıza çözüm üretmek adına birçok meslek alanından uzmanların oluşturduğu geniş bir kadro ile sizlere hizmet vermekteyiz. Uzman kadromuz bünyesinde kentsel dönüşüm uzmanları, mimarlar, inşaat mühendisleri, gayrimenkul değerleme uzmanları, şehir plancıları, harita mühendisleri, avukat ve veri operatörleri çalışmaktadır.


Menderes Mehmet Tevfik Türel
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
 
PROJEDE GÖREVLİ PERSONELİN UNVAN VE İSİMLERİ
      

PROJEMİZ

Kepez Santral Kentsel Dönüşüm

SIKCA SORULAN SORULAR

1- Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm, afet riski altında veya hayat kalitesi çağdaş standartların altında kalmış çökmeye uğrayan kentsel alanın, ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemler bütünüdür.

2- Kentsel dönüşümün amaçları nelerdir?

Kentsel dönüşüm, afet riski taşıyan alanlarda can güvenliğinin sağlanması, altyapı ve sosyal donatı eksiklikleri ile çöküntü haline gelen alanlarda sağlıksız fiziksel koşulların giderilmesi ve alınacak önlemler ile tarihi dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlamaktadır.

3- Kentsel dönüşüm projeleri hangi kanun kapsamında yapılmaktadır?

31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulama yapılmaktadır.

4- Kentsel dönüşüm projelerinde yetkili kurum hangisidir?

6306 sayılı kanun kapsamında plan yapma ve yaptırma yetkisi dahilinde tüm iş ve işlemler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Belediyemize yetki devri yapılmış olup onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdadır.

5- Riskli alan nedir?

Riskli alan, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alandır. Bu alan zemin yapısı nedeniyle değil üzerindeki eski ve dayanıksız yapılardan dolayı riskli alan ilan edilmiştir.

6- Antalya Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm projesini kimlerle birlikte yapıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyemizin şirketi olan Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş ile birlikte yapıyor.

7- Proje kimin güvencesinde? Muhatabımız belediye mi yoksa yatırımcı mı?

Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi devlet güvencesi altında, Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda devam etmektedir. Hangi aşamada olursa olsun muhatabınız yatırımcı değil, her an kolaylıkla ulaşabileceğiniz belediyemizdir.

8- Hak sahipleri anlaşmalarını kiminle yapacak?

Hak sahipleri anlaşmalarının tamamı Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Belediye şirketimiz Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş ile yapılacak.

9- Kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerine yeni yerleri nerelerden verilecek?

Öncelikli hedefimiz olan yerinde dönüşüme uygun olarak haksahiplerine mevcut durumdaki yerlerine en yakın konut alanlarından daireleri verilecek.

10- Yapılacak binalar kaç katlı olacak?

Bu, kentsel tasarım ve mimari proje çalışmaları tamamlandığında netleşecek. Şuan kat sayısı konusunda verilecek bilgi yanıltıcı olabilir. Ancak Antalya’ nın kent kimliğinin korunması konusundaki hassasiyet gözetilecek.

11- 1993-1994 yıllarında Pamuk Banka 3.200.000 TL para yatıranların durumu ne olacak?

Yatırılan para miktarının güncel değeri hesaplanarak karşılığı hak sahiplerinin alacağı konut metrekarelerine artı olarak eklenecek.

12- Daireler taşınmaya hazır halde mi teslim edilecek?

Proje tamamlandığında, gayrimenkulünüz size tam tekmil, anahtarını alıp taşınabileceğiniz halde teslim edilecek.

13- Hak sahiplerinden tapu parası talep edilecek mi?

Hayır. Hak sahiplerinden herhangi bir tapu parası talep edilmeyecek.

14- Projede cami, okul, sağlık ocağı gibi yapılara yer verilecek mi?

Şu an olup da yetersiz kalanlardan daha büyükleri ve iyilerini, keşke olsa dediklerinizin en modernlerini mahallemize kazandıracağız. Cami, okul, sağlık tesisi, park ve yeşil alanlar gibi sosyal donatı alanları dediğimiz ortak alanlar, dönüşümün sonuçlarını açıkça göreceğimiz alanlar olacak.

15- Yeşil alanlar ve parklar arttırılacak mı?

Yeni projede eskiye oranla çok daha fazla park ve yeşil alan olacak.

16- Projede engellilerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulacak mı?

Yeni konut alanları, ticaret alanları, sosyal donatı alanları ve yollar engellilerin karşılaştıkları güçlükler göz önünde bulundurularak tasarlanacak.

17- Proje süresince hak sahiplerine yapılacak yardımlar neler?

Hak sahiplerine kira ve taşınma yardımı yapılacak. Aylık kira bedeli (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak), her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecek.

18- Kira yardımı için aranan şartlar neler?

Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda/riskli alan içerisinde ikamet şartı aranmakta olup sadece ikamet edilen bir bağımsız bölüm için kira yardımı yapılmaktadır. Bu şartları sağlayan hak sahipleri kira yardımından faydalanabilirler.

19- Kira yardımlarının süresi ne kadar olacak?

Tahliyeden itibaren daire teslimlerine kadar yani 36 aya kadar kira yardımı yapılacak.

Neler Yaptık?

Kepez Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekimi

27 Şubat 2018 / 02 Mart 2018 Tarihleri arasında Kepez- Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 3 bin 200 hak sahibine verilecek daireler, kura ile belirlendi.

Vatandaş Görüşmeleri

Proje Ofisimiz 14.09.2015 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel’in katılımı ile açılmıştır. Proje Ofisimiz açıldığından beri vatandaşlar ile yüz yüze görüşmeler yapılarak proje hakkında bilgiler verilmiştir ve iletişim bilgileri alınmıştır. Proje ofisi açıldığı günden itibaren yaklaşık 4600 kez vatandaş ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Anketler

Proje alanındaki hak sahiplerini proje hakkında bilgilendirmek ve proje ile ilgili görüş ve önerilerini almak için anket hazırlanmıştır. Anketler proje ofisine gelen vatandaşlar Gayrimenkul Danışmanı personellerimiz ile birlikte anket formlarını doldurulmaktadırlar. Ayrıca saha çalışması ile de proje ofisine gelemeyen vatandaşlara proje hakkında bilgi verilmiş ve anketler dağıtılmıştır. Anket örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ön Protokol İmza Durumu

Proje alanındaki hak sahipleri ile uzlaşı kapsamında “Ön Protokol” evrakları hazırlanmıştır ve 16.11.2015 Büyükşehir Meclis Kararı ile onaylanmıştır. 18.11.2015 tarihi itibari ile hak sahipleri ile ön protokol imzalama sürecine başlanmıştır. 2 aylık süreç içerisinde vatandaşlarımızın yoğun katılımı ve desteği ile %86 yı aşan bir imza sayısına ulaşılmıştır. Protokol örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Proje alanı içerisinde yapılacak kentsel tasarım projesinde alınacak kararlarla ve alan içerisinde getirilecek kullanım kararlarının daha işlevsel ve bütüncül olması amacı ile 1/100000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Bölgesi Çevre Düzeni Planına uygun olarak 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan plan değişikliği 09.10.2015 tarihli meclis kararı ile onaylanmıştır.
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu

Proje alanında üst düzey hizmet odaklı gelişen ve bu fonksiyonları destekleyecek altyapı çözümlerinin sunulduğu, yaşam kalitesi yüksek ve kendine yeterli yerleşim alanlarının oluşturulması, kentsel alanlardaki donatıları arttırarak kentsel yaşam standartlarını yükseltecek 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan Nazım İmar Planı 08.12.2015 tarihli meclis kararı ile onaylanmıştır.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu

Proje çerçevesinde nitelikli, modern ve değerli yaşam alanları oluşturacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına bağlı olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan Uygulama İmar Planı 12.02.2016 tarihli meclis kararı ile onaylanmıştır.


KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Kepez ve Santral Mahallelerini kapsayan yaklaşık 132,7 hektarlık alanın Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi için 6306 sayılı kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz doğrultusunda proje alanı 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Kentsel Dönüşüm Projesi süresince yapılacak/yaptırılacak her türlü iş ve işlemler ile ilgili olarak 29.12.2014 tarihli Bakanlık Olur’u ile Belediyemiz yetkilendirilmiştir.

Riskli alan ilan kararı ve Belediyemizin projeye ilişkin yetkilendirilmesinin ardından hak sahipleri ile uzlaşı görüşmeleri sürecine geçilmiştir. Eş zamanlı olarak imar planı revizyonu çalışmaları yürütülerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanmaktadır. Planların Bakanlık tarafından onaylanmasının ardından tahliye ve yıkım işlemlerine başlanarak inşai üretimlere geçilecektir.

Mülk sahipleri sahip oldukları arsa payına göre yeni yapılacak binalardan yer alacaktır. Konutların tamamlanmasının ardından haksahiplerine tapuları verilerek daireleri teslim edilecektir.

Projenin Amacı

6306 sayılı Kanun kapsamında 24.22.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen ve kentsel dönüşüm projesi yürüttüğümüz Kepez ve Santral Mahallelerinde yaklaşık 13.500 kişi yaşamaktadır. Kentsel dönüşüm projesi ile birlikte Kepez ve Santral mahallelerindeki uzun yıllardır devam eden ve çözülemeyen mülkiyet ve imar hakları çözülerek, bölgede yaşayanların tapu sahibi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.


Sağlıksız yapılaşma sonucu oluşan olumsuz fiziksel koşullar ortadan kaldırılarak, eğitim alanları, sosyo-kültürel alanlar ve rekreasyon alanları oluşturarak proje alanının yaşanabilir bir kent mekanı haline getirilmesidir.


Proje Alanında geliştirilecek nitelikli yapılar ve sosyal alanlar ile yaşam standartları ve kalitesi yükseltilecektir. Alandaki riskli yapılar yıkılarak fen ve sanat kurallarına ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli “Yeni Kepez-Santral” inşa edilecektir. Yapılacak düzenlemeler ile sağlıklı fiziksel koşullardan ekonomik canlılığa, eğitim kalitesinden kültürel gelişime kadar birçok alanda gelişim amaçlanmaktadır.


Projenin Mevcut Durumu

Konum

Kepez-Santral Bölgesi; Antalya İli Kepez İlçe Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup, doğuda Antalya-Burdur Karayolu, güneyde Ferrokrom Fabrikası, Cezaevi ve Ünsal Mahallesi, Kuzeyde orman alanı, hayvanat bahçesi, batıda Orman ve Kepez Hidroelektrik Santrali ile sınırlanmış yaklaşık 132.7 ha’lık bölgeyi kapsamaktadır.Arazi Kullanımı

Kepez ve Santral Bölgesi Antalya İlinin eski gecekondu bölgelerinden birisidir. Konumu nedeniyle kentin kimliği ile ilgili ilk etkiyi oluşturan alanlardan birisi olmasına rağmen, gecekondu yerleşim alanı olması nedeniyle yapılaşma kalitesi düşük, sosyal donatı ve altyapı açısından yetersiz bir yerleşim alanıdır.

Bölgede 3245 hak sahibi çoğunlukla 200-400 m² arasındaki parseller içerisinde yer almaktadır. Kat adedine bakıldığın da ise alanın %97’sini 1 ve 2 katlı yapılar oluşturmaktadır. Mevcut durumda alanda, 5 adet cami, 3 adet park ve 2 adet ilköğretim okulu yer almaktadır.

Mülkiyet

Kepez-Santral Planlama Bölgesinin, 132,7 hektarı Vakıf mülkiyetinde iken, alanın gecekondulaşması üzerine 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na dayalı olarak 1993 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.

PROJE OFİSİMİZ

Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi için belediyemizde ve Koordinasyon Merkezimizde işinin uzmanı, güçlü bir ekip çalışmaktadır. Projenin hayata geçirilmesinde siz değerli mahalle sakinlerimizin görüş ve önerilerini önemsiyoruz. Bu nedenle Başkanlık makamından saha çalışanlarımıza kadar mesaimizin önemli bir kısmını sizlerin projeye katılımını sağlamak için ayırıyoruz.


Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için teknik donanım ve hizmet kalitesi daha yüksek yeni Koordinasyon Merkez Ofisimiz 14.09.2015 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel’in katılımı ile açılmıştır.


6306 sayılı kanun kapsamında 24.22.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen proje bölgesinde vatandaşlar ile yüz yüze görüşmeler yapılarak proje hakkında bilgiler verilmektedir. Vatandaşların proje hakkında görüş ve önerilerini almak için anket formları düzenlenmiştir. 18.11.2015 tarihinden itibaren de hak sahipleri ile birlikte Ön Protokoller imzalanmaya başlanmıştır.


Koordinasyon Merkezimizde uzmanlarımızla sorularınızı paylaşabilir, düzenlenecek toplantılara katılabilirsiniz.

Başkanın Mesajı

Değerli Kepez ve Santral Mahalle sakinleri,


 

Eşsiz güzelliklere sahip Antalya’ mızın giriş noktası niteliğindeki Kepez ve Santral Mahallelerinde yıllardır süregelen sağlıksız yapılaşmaya ve mülkiyet sorunlarına hep birlikte dur demenin zamanı geldi.


Sağlıksız yapılaşmanın önüne geçerek güvenli, nitelikli ve yaşanabilir kentler oluşturabilmemiz için afet riski taşıyan alanların tasfiye, yenileme ve iyileştirmeye tabi tutulması gerekiyor.


Deprem ülkemizin olduğu gibi Antalya’ nın da yadsınamaz bir gerçeği. Bu gerçeği biran önce kabullenip, konut alanlarımızı bu doğrultuda inşa etmeli ve depremin vereceği zararları önleyici tedbirleri hızla almalıyız. Bunu yaparken elbette alışageldiğimiz çevrelerden kopmamak ve benimsediğimiz yaşam tarzlarını korumak öncelikli hedefimiz. Hayatınızı kendi mahallenizde kendi sokağınızda benimsediğiniz yaşam tarzını terk etmek zorunda kalmadan kaliteli konutlarda güvenle sürdürebilmenizi istiyoruz. Bu yolda bizi hedeflerimize ulaştıracak en etkin yol da “Kentsel Dönüşüm”.


Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projemiz ile deprem riski gözetilerek inşa edilmiş sağlam binalar ile kentin trafik ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş yollara ve açık-kapalı otopark alanlarına sahip, nitelikli okullar, parklar, camiler ve sosyo-kültürel tesislerle donatılmış, mülkiyet problemlerinin son bulduğu daha sağlıklı daha yeşil Yeni Kepez ve Santral’ i hep birlikte inşa edeceğiz. Bu sayede siz vatandaşlarımızın tüm haklarını gözeterek hem mağduriyetlerinizi sona erdireceğiz hem de sizlere fiziksel, sosyal ve kültürel nitelikli yaşam alanları sunacağız.


Projemiz ile Kepez ve Santral Mahalleleri bürüneceği yeni yüzü ve kazanacağı yeni kimliği ile tüm dünyaya örnek olacak. Sahip olduğu nitelikli kentsel mekanlar ile yapılacak yeni dönüşüm projelerine de kılavuzluk edecek.

Menderes Mehmet Tevfik Türel

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Bize Ulaşın

Adres

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Koordinasyon Merkezi

Kepez Mahallesi 3230 Sokak (Eski cezaevi yolu) KEPEZ/ANTALYA

Kepezaltı tramvay durağına 400m mesafe

Kroki

Telefon

0(242) 2470784 – 0(242) 2470786

Faks

0(242) 2470779